Pravidla validace

Program kontroluje soubor podle XML schématu DS4 verze 4.26.03 a dle pravidel implementovaných podle Datový standard DS4 - základní podmínky pro validaci. Zároveň jsou kontrolovány vazby na číselníky (jsou definovány ve sloupci "hodnota" u jednotlivých typů v HTML dokumentaci DS4, viz např. ku_z_lab) - přehled implementovaných vazeb viz sekce Automaticky generovaná pravidla. Vazby na číselníky jsou použity i při interpretaci souboru - místo kódů jsou zobrazeny názvy z číselníků, místo jmen elementů a atributů jsou použity hodnoty z tabulek v HTML dokumentaci - sloupec "plný název".

4.26.03

30.06.2023 -
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 430
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 0

4.26.02

01.06.2023 - 30.06.2023
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 430
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 0

4.26.01

01.04.2023 - 01.06.2023
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 430
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 3

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_z_labType

IdDatumPopisLevel
1722.02.2023pokud je vyplněn "klic_nclp" a pokud je vyplněn “typpol_fh“ a pokud "typpol_fh" = "K", musí být vyplněn "klic_nclp_o"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:lipType

IdDatumPopisLevel
223.03.2023smí být vyplněn pouze jeden z atributů "hodnota" nebo "mtv_klic"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:lodType

IdDatumPopisLevel
222.02.2023smí být vyplněn pouze jeden z atributů "hodnota", "mtv_klic" nebo "text"CriticalError

4.25.01

01.02.2023 - 01.04.2023
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 427
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 0

4.24.01

01.01.2023 - 01.02.2023
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 427
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 1

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrpot:nrpotType

IdDatumPopisLevel
127.10.2022pokud je vyplněn "pnyngrav", pak nesmí mít hodnotu "4"CriticalError

4.23.03

01.10.2022 - 01.01.2023
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 426
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 1

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:lipType

IdDatumPopisLevel
122.09.2022pokud je vyplněn “klic_nclp“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“ a zároveň položka "vznik" číselníku “NCLPPOL" musí mít jednu z hodnot "P", "U", "I"CriticalError

4.23.02

01.07.2022 - 01.10.2022
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 425
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 11

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_aType

IdDatumPopisLevel
117.05.2022pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“ a pokud položka "idsub" číselníku "TYP_KU" má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "idsub"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_oType

IdDatumPopisLevel
117.05.2022pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“ a pokud položka "idku" číselníku "TYP_KU" má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "idku"CriticalError
217.05.2022pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“ a pokud položka "idsub" číselníku "TYP_KU" má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "idsub"CriticalError
317.05.2022pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“, pak musí mít položka "ku_o" číselníku "TYP_KU" hodnotu "1"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_o_labType

IdDatumPopisLevel
128.05.2022pokud je vyplněn “urg“, nesmí mít hodnotu "K"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_zType

IdDatumPopisLevel
117.05.2022pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“ a pokud položka "idku" číselníku "TYP_KU" má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "idku"CriticalError
217.05.2022pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“ a pokud položka "idsub" číselníku "TYP_KU" má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "idsub"CriticalError
317.05.2022pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“, pak musí mít položka "ku_z" číselníku "TYP_KU" hodnotu "1"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_z_soupis_uType

IdDatumPopisLevel
117.05.2022pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“ a pokud položka "idku" číselníku "TYP_KU" má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "idku"CriticalError
217.05.2022pokud je vyplněn "typku“ a pokud je z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“ a pokud položka "idsub" číselníku "TYP_KU" má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "idsub"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:lopType

IdDatumPopisLevel
227.05.2022pokud je vyplněn “urg“, nesmí mít hodnotu "K"CriticalError

4.23.01

01.04.2022 - 01.07.2022
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 414
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 3

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:vrfType

IdDatumPopisLevel
201.03.2022pokud je vyplněn "hodnota_kod" a pokud "hodnota_kod" je v číselníku "nclpmtv", položka "klic16", musí být "hodnota_text" ze stejného záznamu číselníku "nclpmtv", položka "n32o"Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:vrs_hType

IdDatumPopisLevel
401.03.2022pokud je vyplněn "hodnota1_klic" a pokud "hodnota1_klic" je v číselníku "nclpmtv", položka "klic16", musí být "hodnota1_text" ze stejného záznamu číselníku "nclpmtv", položka "n32o"Error
501.03.2022pokud je vyplněn "hodnota2_klic" a pokud "hodnota2_klic" je v číselníku "nclpmtv", položka "klic16", musí být "hodnota2_text" ze stejného záznamu číselníku "nclpmtv", položka "n32o"Error

4.22.06

11.02.2022 - 01.04.2022
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 411
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 0

4.22.05

31.12.2021 - 11.02.2022
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 411
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 1

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrzzType

IdDatumPopisLevel
4306.10.2021pokud je vyplněn "ztypumr", pak musí mít hodnotu 1 - 6CriticalError

4.22.04

01.10.2021 - 31.12.2021
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 410
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 23

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:lopType

IdDatumPopisLevel
119.07.2021pokud je vyplněn “klic_nclp“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“ a zároveň položka "vznik" číselníku “NCLPPOL" musí mít jednu z hodnot "M", "D", "V", "G", "S", "Q", "B", "N", "O"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrzpitType

IdDatumPopisLevel
1703.08.2021pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "zptypumr" a pokud má hodnotu větší než "1", pak musí být vyplněn "zpvprtxt"CriticalError
1803.08.2021pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "zptypumr" a pokud má hodnotu větší než "1" a pokud je vyplněn "zpvprdg" a pokud má hodnotu v intervalu od "V01" do "Y34", pak musí být vyplněn "zpvprakt"CriticalError
1903.08.2021pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "zptypumr" a pokud má hodnotu větší než "1" a pokud je vyplněn "zpvprdg" a pokud má hodnotu v intervalu od "W00" do "Y34", pak musí být vyplněn "zpvprmis"CriticalError
2003.08.2021pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "zptypumr" a pokud má hodnotu větší než "1", pak musí být vyplněn "zpvprdat"CriticalError
2103.08.2021pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "zptypumr" a pokud má hodnotu větší než "1", pak musí být vyplněn "zpvprdg"CriticalError
2203.08.2021pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zpitva"CriticalError
2303.08.2021pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn zpnahrad a pokud má hodnotu 1, pak musí být vyplněn "zpntxt"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrzzType

IdDatumPopisLevel
2603.08.2021pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "ztotoz" a pokud má hodnotu "2" a pokud je vyplněn zdanar a pokud je vyplněn zdaum a pokud rozdíl zdaum - zdanar je větší než 15 let, pak musí být vyplněn "zvzdel"CriticalError
2703.08.2021pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "ztotoz" a pokud má hodnotu "2" a pokud je vyplněn zdanar a pokud je vyplněn zdaum a pokud rozdíl zdaum - zdanar je větší než 16 let, pak musí být vyplněn "zrodstav"CriticalError
2803.08.2021pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "znahrady" a pokud má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "znahrtxt"CriticalError
2903.08.2021pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "zmrtvnar" a pokud nemá hodnotu "1", pak musí být vyplněn "zumrkde"CriticalError
3003.08.2021pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "zumrkde" a pokud má hodnotu "7", pak musí být vyplněn "zumrktxt"CriticalError
3203.08.2021pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "ztypumr" a pokud nemá hodnotu "1", pak musí být vyplněn "zvptxt"CriticalError
3303.08.2021pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "ztypumr" a pokud má hodnotu v intervalu od "2" do "5" a pokud je vyplněn "zvpdg" a pokud má hodnotu v intervalu od "W00" do "Y34" , pak musí být vyplněn "zvpakt"CriticalError
3403.08.2021pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "ztypumr" a pokud má hodnotu v intervalu od "2" do "5" a pokud je vyplněn "zvpdg" a pokud má hodnotu v intervalu od "W00" do "Y34" , pak musí být vyplněn "zvpmist"CriticalError
3503.08.2021pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "ztypumr" a pokud má hodnotu v intervalu od "2" do "5", pak musí být vyplněn "zvpdat"CriticalError
3603.08.2021pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn "ztypumr" a pokud má hodnotu v intervalu od "2" do "5", pak musí být vyplněn "zvpdg"CriticalError
3803.08.2021pokud je vyplněn "ztotoz" a pokud má hodnotu "2", pak musí být vyplněn "zjmeno"CriticalError
3903.08.2021pokud je vyplněn "ztotoz" a pokud má hodnotu "2", pak musí být vyplněn "zprijm"CriticalError
4003.08.2021pokud je vyplněn "zmrtvnar" a pokud má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "zdanar"CriticalError
4103.08.2021pokud je vyplněn "ztotoz" a pokud má hodnotu "2", pak musí být vyplněn "zrodcis"CriticalError
4203.08.2021pokud je vyplněn "ztotoz" a pokud má hodnotu "1" a pokud je vyplněn "zmrtvnar" a pokud má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "zpohlav"CriticalError

4.22.03

01.07.2021 - 01.10.2021
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 387
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 3

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrzpitType

IdDatumPopisLevel
315.06.2021pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn zpitva a pokud má hodnotu 1, pak musí být vyplněn "zpitdaum"CriticalError
415.06.2021pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a současně pokud je vyplněn zpitva a pokud má hodnotu 1, pak musí být vyplněn "zpitodhad"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrzzType

IdDatumPopisLevel
3715.06.2021pokud je vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak nrzz musí obsahovat blok "nrzpit"CriticalError

4.22.02

20.04.2021 - 01.07.2021
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 384
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 0

4.21.04

01.03.2021 - 20.04.2021
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 384
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 0

4.21.02

26.01.2021 - 01.03.2021
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 384
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 6

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrzpitType

IdDatumPopisLevel
525.01.2021pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a pokud je vyplněn "zpitva" a pokud má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "zpdrogy"CriticalError
625.01.2021pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a pokud je vyplněn "zpitva" a pokud má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "zptypumr"CriticalError
1625.01.2021pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny" a pokud je vyplněn "zpitva" a pokud má hodnotu "1", pak alepoň jeden z kódů "zpp1akod" - "zpp8akod" musí být vyplněnCriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrzzType

IdDatumPopisLevel
2325.01.2021pokud je vyplněn "ztotoz" a pokud má hodnotu "1", pak musí být vyplněn "zstari"CriticalError
2425.01.2021pokud je vyplněn "zobcan" a pokud má hodnotu "2", pak musí být vyplněn "zjineobc"CriticalError
3125.01.2021pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak alepoň jeden z kódů "zp1akod" - "zp8akod" musí být vyplněnCriticalError

4.21.01

31.12.2020 - 26.01.2021
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 378
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 24

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrzpitType

IdDatumPopisLevel
726.11.2020pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zpitjm"CriticalError
826.11.2020pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zpitprij"CriticalError
926.11.2020pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zpittel"CriticalError
1026.11.2020pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zpitic"CriticalError
1126.11.2020pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zpitpc"CriticalError
1226.11.2020pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zpitod"CriticalError
1326.11.2020pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zdapitva"CriticalError
1426.11.2020pokud je v nadřazeném bloku nrzz vyplněn "vyznam_pitva" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zmispit"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrzzType

IdDatumPopisLevel
626.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zdaum"CriticalError
726.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zodhad"CriticalError
826.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zmumob"CriticalError
926.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zmumst"CriticalError
1026.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "znalez"CriticalError
1126.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "znavrhp"CriticalError
1226.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zprohjm"CriticalError
1326.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zprohpr"CriticalError
1426.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zprohtel"CriticalError
1526.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zprohic"CriticalError
1626.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zprohpc"CriticalError
1726.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zprohod"CriticalError
1826.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zmisproh"CriticalError
1926.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zdatproh"CriticalError
2026.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "zdrogy"CriticalError
2126.11.2020pokud je vyplněn "vyznam_prohlidka" a pokud má hodnotu "Novy" nebo "Opravny", pak musí být vyplněn "ztypumr"CriticalError

4.20.04

01.10.2020 - 31.12.2020
Celkový počet pravidel v této verzi (XSD kontroly nezapočteny): 354
Celkový počet nových pravidel platných od této verze: 53

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta:aType

IdDatumPopisLevel
108.01.2020pokud je vyplněn "typ", musí být z číselníku "TAB_TA", položka "klic"CriticalError
313.11.2019pokud "ind_kont" = "K", pak "typ" musí být "1" nebo "2"Warning
413.11.2019pokud "typ" = "1" nebo "2", pak nesmí být vyplněn "o_jmeno", "o_prijmeni", "o_titul_pred", "o_titul_za"Warning
523.04.2020pokud "stat" = "CZE" nebo prázdný a je vyplněn "psc", pak musí být "psc" číslo v intervalu 10000 - 79999Warning
613.11.2019pokud "typ" není "3", nesmí být vyplněn "vztah"Warning
713.11.2019pokud "typ" není "K", nesmí být vyplněn "k_osoba_klic"Warning
813.11.2019pokud je vyplněn "k_osoba_klic", musí být z číselníku "EVZTAH", položka "klic"Error
919.12.2019pokud "typ" není "K" nebo není vyplněn "k_osoba_klic", nesmí být vyplněn "k_osoba_text"Warning
1013.11.2019pokud je vyplněn "k_osoba_text", musí být z číselníku "EVZTAH", položka "nazev"Error
1119.12.2019pokud "typ" není "K" nebo není vyplněn "k_osoba_klic", nesmí být vyplněn "k_osoba_pozn"Warning
1213.11.2019pokud "typ" není "K", nesmí být vyplněn "k_osoba_typ"Warning
1313.11.2019pokud "typ" není "4", "G", "M" nebo "C", pak nesmí být vyplněn "icl", "id_zp"Warning

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type:autorType

IdDatumPopisLevel
213.11.2019pokud je vyplněn “odbornost“, musí být z číselníku VZP “ODBORN“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type:dat_duType

IdDatumPopisLevel
127.02.2020hodnota elementu musí být datum ve formátu odpovídající hodnotě atributu "format": - D (datum) - YYYY-MM-DD - DT (datum a čas) - YYYY-MM-DDTHH:MM - DTS (datum a čas v sekundách) - YYYY-MM-DDTHH:MM:SS - MR (měsíc a rok = neúplné datum) - YYYY-MM - R (rok = neúplné datum) -YYYYCriticalError
308.01.2020pokud je vyplněn “typ“, musí být z číselníku “LVTZDCUN“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type:dat_xxType

IdDatumPopisLevel
127.02.2020hodnota elementu musí být datum ve formátu odpovídající hodnotě atributu "format": - D (datum) - YYYY-MM-DD - DT (datum a čas) - YYYY-MM-DDTHH:MM - DTS (datum a čas v sekundách) - YYYY-MM-DDTHH:MM:SS - MR (měsíc a rok = neúplné datum) - YYYY-MM - R (rok = neúplné datum) -YYYYCriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta:isType

IdDatumPopisLevel
109.09.2020V bloku smí být použito buď několik elementů typu "ip", anebo několik elementů "idu", anebo několik elementů "ido", anebo několik elementů "ilb", anebo několik elementů "ilc", anebo několik elementů "text" - vždy však jen elementy stejného typu a to v rámci všech bloků "is" v jednom souboru " dasta"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_z_labType

IdDatumPopisLevel
108.01.2020pokud "typ_cispol" = "N" a pokud je vyplněn “klic_nclp“, pak “klic_nclp“ musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“CriticalError
208.01.2020pokud "typ_cispol" = "L" a pokud je vyplněn “klic_nclp“, pak "klic_nclp" musí být v rozmezí "25000" - "49999"CriticalError
408.01.2020pokud "typ_cispol" = "N", pak položka NČLP musí být platná a aktuální (ve verzi NČLP, která je uvedena ve validovaném souboru) - v záznamu z číselníku “NCLPPOL“ pro klíč "klic_nclp" musí být "aktual" = 1 (2=obsoletní, 3=neaktuální) a "dat_prov" v elementu "ku_z" musí být v intervalu "plati_od", "plati_do" (pokud není "plati_do" zadáno, musí být "dat_prov" v elementu "ku_z" >= "plati_od") Podmínku je třeba vyhodnotit s ohledem na verzi NČLP - viz "nclp_verze"Warning
508.01.2020pokud "typ_cispol" = "N" a pokud je vyplněn “nclp_verze“, pak by měl být "klic_nclp" v některém z intervalů uvedených v číselníku "V_NCLP", položka "rozsah_kl"Warning
713.11.2019pokud je vyplněn "klic_nclp_o", neměl by být v rozmezí "25000" - "49999" (pokud ano, mělo by se objevit varování o použití položky z lokálního rozšíření NČLP)Warning
813.11.2019"typ_cispol" by neměl mít hodnotu "L" (pokud ano, mělo by se objevit varování o použití položky z lokálního rozšíření NČLP)Warning
1009.09.2020pokud je vyplněn “typpol_fh“, pak by měl být shodný s hodnotou položky "formh" číselníku NCLPPOL (pro záznam s klíčem “klic_nclp“ - pokud takový záznam v NCLPPOL neexistuje, vracet ."true")Warning
1309.09.2020pokud je vyplněn “syst_klic“ a pokud je vyplněn "typ_cispol" a má hodnotu "N" , pak by měl být “syst_klic“ shodný s hodnotou položky "klicsyst" číselníku NCLPPOL (pro záznam s klíčem “klic_nclp“ - pokud takový záznam v NCLPPOL neexistuje, vracet ."true")CriticalError
1409.09.2020pokud je vyplněn “komp_klic“ a pokud je vyplněn "typ_cispol" a má hodnotu "N" , pak by měl být “komp_klic“ shodný s hodnotou položky "klickomp" číselníku NCLPPOL (pro záznam s klíčem “klic_nclp“ - pokud takový záznam v NCLPPOL neexistuje, vracet ."true")CriticalError
1520.03.2020- pokud je "typpol_fh" z množiny "0,1,2,3,4,5,6,T,E" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrn" - pokud je "typpol_fh" z množiny "F,FR " a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrf" - pokud je "typpol_fh" z množiny "S,SR " a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrs" - pokud je "typpol_fh" = "X", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrx" - pokud je "typpol_fh" = "B" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrb" - pokud je "typpol_fh" = "R" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrr" - pokud je "typpol_fh" = "P" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrp" - pokud je "typpol_fh" = "D" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrd" - pokud je "typpol_fh" = "K" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrk" - pokud je "typpol_fh" = "O" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vro" - pokud je "typpol_fh" = "Z" a (není vyplněn nahrad_vys nebo nahrad_vys="N"), musí ku_z_lab obsahovat blok "vrz"CriticalError
1624.03.2020- pokud je "typpol_fh" z množiny "0,1,2,3,4,5,6,T,E" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrn", případně "vrx" - pokud je "typpol_fh" z množiny "F,FR " a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrf", případně "vrx" - pokud je "typpol_fh" z množiny "S,SR " a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrs", případně "vrx" - pokud je "typpol_fh" = "B" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrb", případně "vrx" - pokud je "typpol_fh" = "R" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrr", případně "vrx" - pokud je "typpol_fh" = "P" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrp", případně "vrx" - pokud je "typpol_fh" = "D" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrd", případně "vrx" - pokud je "typpol_fh" = "K" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrk", případně "vrx" - pokud je "typpol_fh" = "O" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vro", případně "vrx" - pokud je "typpol_fh" = "Z" a nahrad_vys="A", musí ku_z_lab obsahovat blok "vrz", případně "vrx"Warning

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_z_pat_nType

IdDatumPopisLevel
128.01.2020pokud je vyplněn "verze_mkn", musí mít hodnotu "10"Error
228.01.2020pokud je vyplněn "verze_tnm", musí mít hodnotu "07" nebo "08"Error
528.01.2020pokud je vyplněn “pt“, musí být z číselníku “TNM_T“, položka “patkod“Error
628.01.2020pokud je vyplněn “pn“, musí být z číselníku “TNM_N“, položka “patkod“Error
728.01.2020pokud je vyplněn “pm“, musí být z číselníku “TNM_M“, položka “patkod“Error
828.01.2020pokud je vyplněn “rn“, musí být z číselníku “TNM_R“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:lodType

IdDatumPopisLevel
102.09.2020pokud je vyplněn “klic_nclp“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“ a zároveň položka "vznik" číselníku “NCLPPOL" musí mít hodnotu "L"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:lopkType

IdDatumPopisLevel
102.09.2020pokud je vyplněn “klic_nclp“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“ a zároveň položka "vznik" číselníku “NCLPPOL" musí mít hodnotu "K"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:loprType

IdDatumPopisLevel
102.09.2020pokud je vyplněn “klic_nclp“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“ a zároveň položka "vznik" číselníku “NCLPPOL" musí mít hodnotu "R"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:lopzType

IdDatumPopisLevel
102.09.2020pokud je vyplněn “klic_nclp“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“ a zároveň položka "vznik" číselníku “NCLPPOL" musí mít hodnotu "Z"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrhhType

IdDatumPopisLevel
102.09.2020pokud je vyplněn “hodd“, 1. a 2. znak musí být z číselníku “Oddeleni“, položka “kod“, 3. znak musí být z množiny 1-9, A-Z a 4. a 5. znak musí být z číselníku “Pracoviste“, položka “kod“CriticalError
228.09.2020pokud je vyplněn "hico" a pokud je vyplněn "hpcz" a pokud "hico" je v číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "ico", musí být "hpcz" ze stejného záznamu číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "pcz"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrhiType

IdDatumPopisLevel
202.09.2020pokud je vyplněn “hkrok“, musí být 1. a 2. znak z číselníku “Obec“, položka “krajn“ a 3. znak ze stejného záznamu číselníku “Obec“, položka “okresn“CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrzType

IdDatumPopisLevel
128.09.2020pokud je vyplněn "zico" a pokud je vyplněn "zpcz" a pokud "zico" je v číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "ico", musí být "zpcz" ze stejného záznamu číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "pcz"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrzpitType

IdDatumPopisLevel
102.09.2020pokud je vyplněn “zpvprdg“, musí být z číselníku “DgProKontroluLpz“, položka “kod“, přípustné jsou pouze kódy v rozsahu V01 - Y98CriticalError
202.09.2020pokud je vyplněn “zpitod“, musí být z číselníku “Oddeleni“, položka “kod“, přípustné jsou pouze kódy "54" a "55"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrzzType

IdDatumPopisLevel
109.09.2020pokud je vyplněn “zmumokr“, musí být 1. a 2. znak z číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “krajn“ a 3. znak ze stejného záznamu číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “okresn“CriticalError
209.09.2020pokud je vyplněn “zmnarokr“, musí být 1. a 2. znak z číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “krajn“ a 3. znak ze stejného záznamu číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “okresn“CriticalError
309.09.2020pokud je vyplněn “zmbydokr“, musí být 1. a 2. znak z číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “krajn“ a 3. znak ze stejného záznamu číselníku “ZakladniUzemniJednotkaLpz“, položka “okresn“CriticalError
428.09.2020pokud je vyplněn "zmutehic" a pokud je vyplněn " zmutehpc" a pokud " zmutehic" je v číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "ico", musí být " zmutehpc" ze stejného záznamu číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "pcz"CriticalError
528.09.2020pokud je vyplněn "zprohic" a pokud je vyplněn " zprohpc" a pokud " zprohic" je v číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "ico", musí být " zprohpc" ze stejného záznamu číselníku "ZdravotnickeZarizeni", položka "pcz"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:prepocetType

IdDatumPopisLevel
308.01.2020pokud je vyplněna "jednotka_lclp", měla by být z číselníku NCLPJEDN, položka "n20l" (případně "n20")Warning

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:sciType

IdDatumPopisLevel
108.01.2020pokud je vyplněn “klic_nclp“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“, navíc položka "vznik" v číselníku “NCLPPOL“ musí mít hodnotu "Q"CriticalError

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:skalaType

IdDatumPopisLevel
513.11.2019pokud je vyplněn “atribut“ a "atribut = U", musí být vyplněna "udalost"Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:vrnType

IdDatumPopisLevel
210.09.2020pokud je vyplněna "jednotka" a pokud je v nadřazeném bloku ku_z_lab vyplněn "klic_nclp", pak by měla být "jednotka" shodná s jednotkou v NČLP; výjimkou jsou pouze jednotky, v jejichž názvu je řetězec "U" - ty jsou považovány za shodné s jednotkami, které se liší pouze tím, že místo řetězce "U" obsahují řetězec "IU" (výjimka platí i pro obrácenou záměnu "IU" za "U") (v čís. NCLPPOL najít "klic_nclp" z nadřazeného bloku ku_z_lab a pokud existuje, pak pro něj zjistit hodnotu atributu "njedn" - pokud v NCLPPOL záznam s "klic_nclp" neexistuje, vracet ."true")CriticalError

Automaticky generovaná pravidla

Celkový počet pravidel: 301

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta:aType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “typ“, musí být z číselníku “TAB_TA“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type:autorType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “role_klic“, musí být z číselníku “EZDRROLE“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_aType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “typku“, musí být z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_oType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “typku“, musí být z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_o_labType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “urg“, musí být z číselníku “LOUP“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “dodani“, musí být z číselníku “LOTDV“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “duv_objed“, musí být z číselníku “LODO“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_zType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “typku“, musí být z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “urg_info“, musí být z číselníku “LVUIN“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_z_labType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “nclp_verze“, musí být z číselníku “V_NCLP“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “syst_klic“, musí být z číselníku “NCLPSYST“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “komp_klic“, musí být z číselníku “NCLPKOMP“, položka “klic“Error
1003pokud je vyplněn “ziskmat_klic“, musí být z číselníku “NCMPZZM“, položka “klic“Error
1004pokud je vyplněn “klic_nclp_o“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“Error
1005pokud je vyplněn “typpol_fh“, musí být z číselníku “NCLPFH“, položka “klic“Error
1006pokud je vyplněn “stav_vys“, musí být z číselníku “LVSVN“, položka “klic“Error
1007pokud je vyplněn “urg_info“, musí být z číselníku “LVUIN“, položka “klic“Error
1008pokud je vyplněn “urg_zprac“, musí být z číselníku “LVUZN“, položka “klic“Error
1009pokud je vyplněn “typ_sdel_vys“, musí být z číselníku “LVTSVN“, položka “klic“Error
1010pokud je vyplněn “ind_vazb_fv“, musí být z číselníku “LVIVFVN“, položka “klic“Error
1011pokud je vyplněn “spec_proc“, musí být z číselníku “NCLPPROC“, položka “klic“Error
1012pokud je vyplněn “kolize“, musí být z číselníku “NCLPMTV“, položka “klic16“Error
1013pokud je vyplněn “typ_obalu“, musí být z číselníku “NCLPONP“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_z_pat_nType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “dg_nov“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1001pokud je vyplněn “morfo“, musí být z číselníku “MKNO3Morfologie“, položka “kod“Error
1002pokud je vyplněn “topo“, musí být z číselníku “MKNO3Topografie“, položka “kod“Error
1003pokud je vyplněn “rn“, musí být z číselníku “TNM_R“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:lipType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “priznak_kvant“, musí být z číselníku “LVPHKN“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “mtv_klic“, musí být z číselníku “NCLPMTV“, položka “klic16“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:lodType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “priznak_kvant“, musí být z číselníku “LVPHKN“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “mtv_klic“, musí být z číselníku “NCLPMTV“, položka “klic16“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:lopType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “urg“, musí být z číselníku “LOUP“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “syst_sp_klic“, musí být z číselníku “NCLPSYST“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “ziskmat_klic“, musí být z číselníku “NCMPZZM“, položka “klic“Error
1003pokud je vyplněn “spec_proc“, musí být z číselníku “NCLPPROC“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:lopkType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “urg“, musí být z číselníku “LOUP“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “systspec_kod“, musí být z číselníku “NCMPSPM“, položka “klic16“Error
1002pokud je vyplněn “ziskmat_kod“, musí být z číselníku “NCMPZZM“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:loprType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “urg“, musí být z číselníku “LOUP“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “syst_sp_klic“, musí být z číselníku “NCLPSYST“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “ziskmat_klic“, musí být z číselníku “NCMPZZM“, položka “klic“Error
1003pokud je vyplněn “spec_proc“, musí být z číselníku “NCLPPROC“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:lopzType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “urg“, musí být z číselníku “LOUP“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “syst_sp_klic“, musí být z číselníku “NCLPSYST“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “ziskmat_klic“, musí být z číselníku “NCMPZZM“, položka “klic“Error
1003pokud je vyplněn “spec_proc“, musí být z číselníku “NCLPPROC“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrhiType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “hobec“, musí být z číselníku “Obec“, položka “zujedn“Error
1001pokud je vyplněn “hprisleu“, musí být z číselníku “PrislusnostKEU“, položka “kod“Error
1002pokud je vyplněn “hrostav“, musí být z číselníku “Stav“, položka “kod“Error
1003pokud je vyplněn “hkzam“, musí být z číselníku “KlasifikaceZamestnaniJednomistna“, položka “kod“Error
1004pokud je vyplněn “hdophosp“, musí být z číselníku “DoporuceniHospitalizace“, položka “kod“Error
1005pokud je vyplněn “hduprij“, musí být z číselníku “DuvodPrijetiKHospitalizaci“, položka “kod“Error
1006pokud je vyplněn “hprij“, musí být z číselníku “PrijetiPacientaKHospitalizaci“, položka “kod“Error
1007pokud je vyplněn “hdgz“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1008pokud je vyplněn “hhosprv“, musí být z číselníku “ProZakladniDgHospitalizovanPoprve“, položka “kod“Error
1009pokud je vyplněn “hdg1“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1010pokud je vyplněn “hdg2“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1011pokud je vyplněn “hdg3“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1012pokud je vyplněn “hdg4“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1013pokud je vyplněn “hdg5“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1014pokud je vyplněn “hdgo“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1015pokud je vyplněn “hnemnak“, musí být z číselníku “NemocnicniNakaza“, položka “kod“Error
1016pokud je vyplněn “hdroper“, musí být z číselníku “DruhOperace“, položka “kod“Error
1017pokud je vyplněn “hreoper“, musí být z číselníku “Reoperace“, položka “kod“Error
1018pokud je vyplněn “hpoopko1“, musí být z číselníku “PooperacniKomplikace“, položka “kod“Error
1019pokud je vyplněn “hpoopko2“, musí být z číselníku “PooperacniKomplikace“, položka “kod“Error
1020pokud je vyplněn “hpoopko3“, musí být z číselníku “PooperacniKomplikace“, položka “kod“Error
1021pokud je vyplněn “hpoopko4“, musí být z číselníku “PooperacniKomplikace“, položka “kod“Error
1022pokud je vyplněn “hdgzzz“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1023pokud je vyplněn “hdg1c“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1024pokud je vyplněn “hdg1a“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1025pokud je vyplněn “hukhosp“, musí být z číselníku “UkonceniNeboPokracovaniHospitalizace“, položka “kod“Error
1026pokud je vyplněn “hpodape“, musí být z číselníku “PotrebaZdravotPecePoPropusteni“, položka “kod“Error
1027pokud je vyplněn “huhrady“, musí být z číselníku “NahradyZaZdravotniPeci“, položka “kod“Error
1028pokud je vyplněn “hzdrpoj“, musí být z číselníku “ZdravotniPojistovna“, položka “kod“Error
1029pokud je vyplněn “hpohl“, musí být z číselníku “Pohlavi“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrzType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “zodd“, musí být z číselníku “Oddeleni“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrzpitType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “zpitva“, musí být z číselníku “AnoNe“, položka “kod“Error
1001pokud je vyplněn “zpnahrad“, musí být z číselníku “AnoNe“, položka “kod“Error
1002pokud je vyplněn “zpitodhad“, musí být z číselníku “AnoNe“, položka “kod“Error
1003pokud je vyplněn “zpdrogy“, musí být z číselníku “AnoNe“, položka “kod“Error
1004pokud je vyplněn “zptypumr“, musí být z číselníku “TypUmrti“, položka “kod“Error
1005pokud je vyplněn “zpvprakt“, musí být z číselníku “Ciselnik9Pro5MistoDg“, položka “kod“Error
1006pokud je vyplněn “zpvprmis“, musí být z číselníku “MistoUdalosti“, položka “kod“Error
1007pokud je vyplněn “zmispit“, musí být z číselníku “ZakladniUzemniJednotkyLpz“, položka “zujedn“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrzzType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “zzdrpoj“, musí být z číselníku “ZdravotniPojistovna“, položka “kod“Error
1001pokud je vyplněn “zmrtvnar“, musí být z číselníku “AnoNe“, položka “kod“Error
1002pokud je vyplněn “ztotoz“, musí být z číselníku “AnoNe“, položka “kod“Error
1003pokud je vyplněn “zpohlav“, musí být z číselníku “Pohlavi“, položka “kod“Error
1004pokud je vyplněn “zjineobc“, musí být z číselníku “Zeme“, položka “kod“Error
1005pokud je vyplněn “zodhad“, musí být z číselníku “AnoNe“, položka “kod“Error
1006pokud je vyplněn “zmumob“, musí být z číselníku “ZakladniUzemniJednotkyLpz“, položka “zujedn“Error
1007pokud je vyplněn “zmumst“, musí být z číselníku “Zeme“, položka “kod“Error
1008pokud je vyplněn “zmnarob“, musí být z číselníku “ZakladniUzemniJednotkyLpz“, položka “zujedn“Error
1009pokud je vyplněn “zmnarst“, musí být z číselníku “Zeme“, položka “kod“Error
1010pokud je vyplněn “zmbydob“, musí být z číselníku “ZakladniUzemniJednotkyLpz“, položka “zujedn“Error
1011pokud je vyplněn “zmbydst“, musí být z číselníku “Zeme“, položka “kod“Error
1012pokud je vyplněn “zvzdel“, musí být z číselníku “VzdelaniLpz“, položka “kod“Error
1013pokud je vyplněn “zrodstav“, musí být z číselníku “RodinnyStavLpz“, položka “kod“Error
1014pokud je vyplněn “znahrady“, musí být z číselníku “AnoNe“, položka “kod“Error
1015pokud je vyplněn “znavrhp“, musí být z číselníku “PitvaVyzadana“, položka “kod“Error
1016pokud je vyplněn “zumrkde“, musí být z číselníku “KdeNastaloUmrti“, položka “kod“Error
1017pokud je vyplněn “ztehot“, musí být z číselníku “AnoNe“, položka “kod“Error
1018pokud je vyplněn “zporod“, musí být z číselníku “AnoNe“, položka “kod“Error
1019pokud je vyplněn “zsesti“, musí být z číselníku “AnoNe“, položka “kod“Error
1020pokud je vyplněn “zumrmat“, musí být z číselníku “AnoNe“, položka “kod“Error
1021pokud je vyplněn “zmutehod“, musí být z číselníku “Oddeleni“, položka “kod“Error
1022pokud je vyplněn “zprohod“, musí být z číselníku “Oddeleni“, položka “kod“Error
1023pokud je vyplněn “zmisproh“, musí být z číselníku “ZakladniUzemniJednotkyLpz“, položka “zujedn“Error
1024pokud je vyplněn “zdrogy“, musí být z číselníku “AnoNe“, položka “kod“Error
1025pokud je vyplněn “ztypumr“, musí být z číselníku “TypUmrti“, položka “kod“Error
1026pokud je vyplněn “zvpakt“, musí být z číselníku “Ciselnik9Pro5MistoDg“, položka “kod“Error
1027pokud je vyplněn “zvpmist“, musí být z číselníku “MistoUdalosti“, položka “kod“Error
1028pokud je vyplněn “zvpdg“, musí být z číselníku “DgProKontroluLpz“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:prepocetType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “typpol_fh_lclp“, musí být z číselníku “NCLPFH“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:skalaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “udalost“, musí být z číselníku “NCLPUVIS“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “typ“, musí být z číselníku “LVVIST“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “algoritmus“, musí být z číselníku “NCLPAVIS“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:vrkpaType:_vracType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “latka_kod“, musí být z číselníku “NCMPATML“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “hod_citlivosti“, musí být z číselníku “LMHCN“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:vrkpaType:_vravType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “vl_kod“, musí být z číselníku “NCMPAGV“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “pritomnost“, musí být z číselníku “LMHPUVN“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:vrfType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “hodnota_kod“, musí být z číselníku “NCLPMTV“, položka “klic16“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:vrkType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “systspec_kod“, musí být z číselníku “NCMPSPM“, položka “klic16“Error
1001pokud je vyplněn “ziskmat_kod“, musí být z číselníku “NCMPZZM“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “stav_mat“, musí být z číselníku “NCMPSTM“, položka “klic“Error
1003pokud je vyplněn “stav_zprac“, musí být z číselníku “LMSZMMN“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:vrkpaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “agens_kod“, musí být z číselníku “NCMPAG“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “dalsi_vys“, musí být z číselníku “LMIDVAN“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “pritomnost“, musí být z číselníku “LMIPAN“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:vrnType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “priznak_kvant“, musí být z číselníku “LVPHKN“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “formrm“, musí být z číselníku “NCLPFRM“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:vrs_hType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “hodnota1_klic“, musí být z číselníku “NCLPMTV“, položka “klic16“Error
1001pokud je vyplněn “priznak2_kvant“, musí být z číselníku “LVPHKN“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “hodnota2_klic“, musí být z číselníku “NCLPMTV“, položka “klic16“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type:garant_datType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “role_klic“, musí být z číselníku “EZDRROLE“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta:a

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “typ“, musí být z číselníku “TAB_TA“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta:dasta

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “verze_ds“, musí být z číselníku “V_DS“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “verze_nclp“, musí být z číselníku “V_NCLP“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “typ_odesm“, musí být z číselníku “TAB_TO“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta:_dastaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “verze_ds“, musí být z číselníku “V_DS“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “verze_nclp“, musí být z číselníku “V_NCLP“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “typ_odesm“, musí být z číselníku “TAB_TO“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta:zdroj_isType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “kod_firmy“, musí být z číselníku “TAB_KF“, položka “klic“Error

assetVetaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “vklic“, musí být z číselníku “ASFIRMA“, položka “klic“Error

typ_kuVetaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “druh_ku“, musí být z číselníku “DRUH_KU“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:jazykType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “jazyk_klic“, musí být z číselníku “EJAZYK“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:grav_tpType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “zutp_klic“, musí být z číselníku “ETERMPOR“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:nType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “klas_zam“, musí být z číselníku “KlasifikaceZamestnaniJednomistna“, položka “kod“Error
1001pokud je vyplněn “rod_stav“, musí být z číselníku “Stav“, položka “kod“Error
1002pokud je vyplněn “narodnost“, musí být z číselníku “Narodnost“, položka “kod“Error
1003pokud je vyplněn “vzdelani“, musí být z číselníku “Vzdelani“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:uaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “jistota_kod“, musí být z číselníku “Z_JISTOT“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “obdobi_kod“, musí být z číselníku “Z_OBDOBI“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:uafType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “alerg_lek_klic“, musí být z číselníku “EACTING“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “alerg_nelek_klic“, musí být z číselníku “EALERGEN“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “ar_klic“, musí být z číselníku “EALERGRE“, položka “klic“Error
1003pokud je vyplněn “szp_klic“, musí být z číselníku “EZAVAZ“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:urffType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “rf_klic“, musí být z číselníku “ERIZFAKT“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “szrf_klic“, musí být z číselníku “EZAVAZ“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:unizfType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “niz_klic“, musí být z číselníku “ENAHRADY“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:mknorphaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “kod_syst“, musí být z číselníku “Z_MKNORP“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:uksType:__choiceType_0:__sequenceType_0_d1

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “ks_rh“, musí být z číselníku “LUKSAB0“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:chvType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “chvps_klic“, musí být z číselníku “EPROC“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:oczType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “typ_oc_kod“, musí být z číselníku “LOCTO“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:davkaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “apl_cesta_klic“, musí být z číselníku “LAPLC“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “misto_apl_klic“, musí být z číselníku “LAPLM“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:anam_infType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “inf_expoz_kod“, musí být z číselníku “Z_EXPOZV“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:anam_saType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “sab_zpbydl_kod“, musí být z číselníku “Z_ZPBYDL“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “sab_prizp_kod“, musí být z číselníku “Z_PRIZP“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “sab_bariery_kod“, musí být z číselníku “Z_BARIER“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:anam_abaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “aba_stav_kod“, musí být z číselníku “Z_ABALKO“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:anam_abkType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “abk_stav_kod“, musí být z číselníku “Z_ABKUR“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:anam_abdType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “abd_stav_kod“, musí být z číselníku “Z_ABDRG“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “abd_lattyp_kod“, musí být z číselníku “Z_ABDRGT“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:dgzType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “stav_dg“, musí být z číselníku “ESTAV“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “zavaz_dg“, musí být z číselníku “EZAVAZ“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:leType:_lezType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “kod_atb“, musí být z číselníku “NCMPATML“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “apl_cesta_klic“, musí být z číselníku “LAPLC“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “misto_apl_klic“, musí být z číselníku “LAPLM“, položka “klic“Error
1003pokud je vyplněn “forma_klic“, musí být z číselníku “EDOSFORM“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:leType:_lezType:_lez_obal_lekuType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “obal_klic“, musí být z číselníku “EPACK“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:pnType:__choiceType_0:_pnzType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “diag_poc“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1001pokud je vyplněn “diag_kon“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:hpnType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “diag_poc“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1001pokud je vyplněn “diag_kon“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1002pokud je vyplněn “diag_zm“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1003pokud je vyplněn “uk_duvod“, musí být z číselníku “DUPRP“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:izamType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “klas_zam“, musí být z číselníku “KlasifikaceZamestnaniJednomistna“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:jazyk_dokType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “jazyk_orig“, musí být z číselníku “EJAZYK“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:pracovnikType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “role_klic“, musí být z číselníku “EZDRROLE“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:lopokType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “obj_mv_kod“, musí být z číselníku “NCMPOBJK“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:kvantitaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “priznak“, musí být z číselníku “LMPHKN“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_z_propz_dvpType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “dvp_typ“, musí být z číselníku “Z_DVP“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_z_propz_urg_vType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “var_zav_kod“, musí být z číselníku “Z_VARZAV“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_z_propz_hospType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “urg_prij“, musí být z číselníku “PrijetiPacientaKHospitalizaci“, položka “kod“Error
1001pokud je vyplněn “zdroj_prij“, musí být z číselníku “DoporuceniHospitalizace“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_z_propz_prubh_vType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “typku“, musí být z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:auzkuType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “diag“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:losType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “prijeti“, musí být z číselníku “LOPPP“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “kolize“, musí být z číselníku “LOZRK“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “urg_vysled“, musí být z číselníku “LOZDV“, položka “klic“Error
1003pokud je vyplněn “rut_vysled“, musí být z číselníku “LOZDV“, položka “klic“Error
1004pokud je vyplněn “ext_vysled“, musí být z číselníku “LOZDVE“, položka “klic“Error
1005pokud je vyplněn “dodsest“, musí být z číselníku “LOZDSEC“, položka “klic“Error
1006pokud je vyplněn “dodform“, musí být z číselníku “LOZDFVEC“, položka “klic“Error
1007pokud je vyplněn “dodnadpis“, musí být z číselníku “LOZDN“, položka “klic“Error
1008pokud je vyplněn “dodskal“, musí být z číselníku “LOZDS“, položka “klic“Error
1009pokud je vyplněn “typskal“, musí být z číselníku “LOZTS“, položka “klic“Error
1010pokud je vyplněn “dodkoment“, musí být z číselníku “LOZDK“, položka “klic“Error
1011pokud je vyplněn “dodgraf“, musí být z číselníku “LOZDG“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:loiType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “typ_znac“, musí být z číselníku “LOTOZ“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “typ_obalu“, musí být z číselníku “NCLPONP“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “material“, musí být z číselníku “NCLPMAT“, položka “klic“Error
1003pokud je vyplněn “anal_vzorek“, musí být z číselníku “NCLPTAV“, položka “klic“Error
1004pokud je vyplněn “urg“, musí být z číselníku “LOUP“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_o_vypisType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “typ_ku“, musí být z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:ku_o_soupisType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “typ_ku“, musí být z číselníku “TYP_KU“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip:kolize_vType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “err“, musí být z číselníku “LKKOLIZE“, položka “klic“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu:nrhiType:_nrhdgvType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “hdgv“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nor:dgType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “hzz“, musí být z číselníku “ZdravotnickeZarizeniProNOR“, položka “kod“Error
1001pokud je vyplněn “hodd“, musí být z číselníku “Oddeleni“, položka “kod“Error
1002pokud je vyplněn “htyp“, musí být z číselníku “TypPece“, položka “kod“Error
1003pokud je vyplněn “pohlavi“, musí být z číselníku “Pohlavi“, položka “kod“Error
1004pokud je vyplněn “obec“, musí být z číselníku “Obec“, položka “zujedn“Error
1005pokud je vyplněn “zeme“, musí být z číselníku “Zeme“, položka “kod“Error
1006pokud je vyplněn “lateralita“, musí být z číselníku “Lateralita“, položka “kod“Error
1007pokud je vyplněn “dg_stan“, musí být z číselníku “StanoveniDg“, položka “kod“Error
1008pokud je vyplněn “dg_nov“, musí být z číselníku “Mkn10_5“, položka “kod“Error
1009pokud je vyplněn “topo“, musí být z číselníku “MKNO3Topografie“, položka “kod“Error
1010pokud je vyplněn “morfo“, musí být z číselníku “MKNO3Morfologie“, položka “kod“Error
1011pokud je vyplněn “grade“, musí být z číselníku “Grading“, položka “kod“Error
1012pokud je vyplněn “t“, musí být z číselníku “TNM_T“, položka “kod“Error
1013pokud je vyplněn “n“, musí být z číselníku “TNM_N“, položka “kod“Error
1014pokud je vyplněn “m“, musí být z číselníku “TNM_M“, položka “kod“Error
1015pokud je vyplněn “pt“, musí být z číselníku “TNM_T“, položka “kod“Error
1016pokud je vyplněn “pn“, musí být z číselníku “TNM_N“, položka “kod“Error
1017pokud je vyplněn “psu“, musí být z číselníku “SentinelovaMizniUzlina“, položka “kod“Error
1018pokud je vyplněn “pm“, musí být z číselníku “TNM_M“, položka “kod“Error
1019pokud je vyplněn “metastaze“, musí být z číselníku “LokalizaceMetastaz“, položka “kod“Error
1020pokud je vyplněn “trofoblast“, musí být z číselníku “RizikovaKategorie“, položka “kod“Error
1021pokud je vyplněn “serove_markery“, musí být z číselníku “SerovyNadorovyMarker“, položka “kod“Error
1022pokud je vyplněn “p16“, musí být z číselníku “P16“, položka “kod“Error
1023pokud je vyplněn “stadium“, musí být z číselníku “KlinickeStadiumOnemocneni“, položka “kod“Error
1024pokud je vyplněn “rozsah“, musí být z číselníku “Onemocneni“, položka “kod“Error
1025pokud je vyplněn “specificke_stadium“, musí být z číselníku “DiagnostickaSkupinaStadRizik“, položka “kod“Error
1026pokud je vyplněn “odpoved“, musí být z číselníku “LecbaOdpoved“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrki:pacientType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “obec“, musí být z číselníku “Obec“, položka “zujedn“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrki:anamnezaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “druh_lecby“, musí být z číselníku “SubTypAnamnezy“, položka “kod“Error
1001pokud je vyplněn “dialyza“, musí být z číselníku “SubTypAnamnezy“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrki:nrkipintType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “typ_indikace“, musí být z číselníku “TypIndikace“, položka “kod“Error
1001pokud je vyplněn “subtyp_indikace“, musí být z číselníku “SubTypIndikace“, položka “kod“Error
1002pokud je vyplněn “stemi_lokal“, musí být z číselníku “TypAksStemiLokalizace“, položka “kod“Error
1003pokud je vyplněn “stemi_killip“, musí být z číselníku “TypAksStemiKillipTrida“, položka “kod“Error
1004pokud je vyplněn “typ_rozpostiz“, musí být z číselníku “TypRozsahuPostizeni“, položka “kod“Error
1005pokud je vyplněn “typ_ang_eflk“, musí být z číselníku “TypAngiografieEFLK“, položka “kod“Error
1006pokud je vyplněn “typ_prist_cesty“, musí být z číselníku “TypPristupoveCesty“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrki:pciType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “segment“, musí být z číselníku “TypSegmentu“, položka “kod“Error
1001pokud je vyplněn “typ_stent“, musí být z číselníku “TypStent“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrki:nrkiJinyVykonType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “kod_vykonu“, musí být z číselníku “TypJinyVykon“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrki:nrkinekiType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “tavi_indikace“, musí být z číselníku “TaviIndikacekVykonu“, položka “kod“Error
1001pokud je vyplněn “tavi_pristup“, musí být z číselníku “TaviPristup“, položka “kod“Error
1002pokud je vyplněn “tavi_chlopen“, musí být z číselníku “TaviTypChlopne“, položka “kod“Error
1003pokud je vyplněn “typ“, musí být z číselníku “TypNekoronarniIntervence“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrki:nrkinekiVVType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “typ“, musí být z číselníku “TypIntervenceVV“, položka “kod“Error

urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrki:nrkiKomplikaceType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “typ“, musí být z číselníku “TypKomplikaceVykonu“, položka “kod“Error

nclppolVetaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “klicsyst“, musí být z číselníku “NCLPSYST“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “klickomp“, musí být z číselníku “NCLPKOMP“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “klicdrvl“, musí být z číselníku “NCLPDRVL“, položka “klic“Error
1003pokud je vyplněn “klicproc“, musí být z číselníku “NCLPPROC“, položka “klic“Error
1004pokud je vyplněn “klicjedn“, musí být z číselníku “NCLPJEDN“, položka “klic“Error
1005pokud je vyplněn “typ“, musí být z číselníku “NCLPAZ“, položka “klic“Error
1006pokud je vyplněn “gesce“, musí být z číselníku “NCLPTNG“, položka “klic“Error
1007pokud je vyplněn “vznik“, musí být z číselníku “NCLPVZNK“, položka “klic“Error
1008pokud je vyplněn “typdial“, musí být z číselníku “NCLPTYPD“, položka “klic“Error
1009pokud je vyplněn “formrm“, musí být z číselníku “NCLPFRM“, položka “klic“Error
1010pokud je vyplněn “formh“, musí být z číselníku “NCLPFH“, položka “klic“Error
1011pokud je vyplněn “dseobj“, musí být z číselníku “NCLPVEOV“, položka “klic“Error
1012pokud je vyplněn “skalast“, musí být z číselníku “NCLPSVS“, položka “klic“Error
1013pokud je vyplněn “algzpr“, musí být z číselníku “NCLPAZP“, položka “klic“Error
1014pokud je vyplněn “katnal“, musí být z číselníku “NCLPTK“, položka “klic“Error
1015pokud je vyplněn “klicmat“, musí být z číselníku “NCLPMAT“, položka “klic“Error
1016pokud je vyplněn “kliconp“, musí být z číselníku “NCLPONP“, položka “klic“Error
1017pokud je vyplněn “skup1“, musí být z číselníku “NCLPSKUP“, položka “klic“Error
1018pokud je vyplněn “skup2“, musí být z číselníku “NCLPSKUP“, položka “klic“Error
1019pokud je vyplněn “skup3“, musí být z číselníku “NCLPSKUP“, položka “klic“Error
1020pokud je vyplněn “skup4“, musí být z číselníku “NCLPSKUP“, položka “klic“Error

nclppolrVetaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “klicproc“, musí být z číselníku “NCLPPROC“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “klicmat“, musí být z číselníku “NCLPMAT“, položka “klic“Error

nclpskalVetaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “sex“, musí být z číselníku “NCLPTPS“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “udal“, musí být z číselníku “NCLPUVIS“, položka “klic“Error
1002pokud je vyplněn “stavtyp“, musí být z číselníku “NCLPSTS“, položka “klic“Error
1003pokud je vyplněn “odber“, musí být z číselníku “NCLPTOS“, položka “klic“Error
1004pokud je vyplněn “dieta“, musí být z číselníku “NCLPTDS“, položka “klic“Error
1005pokud je vyplněn “algskal“, musí být z číselníku “NCLPAVIS“, položka “klic“Error
1006pokud je vyplněn “druhz“, musí být z číselníku “NCLPDRZ“, položka “klic“Error
1007pokud je vyplněn “frml“, musí být z číselníku “NCLPFRM“, položka “klic“Error

nclpvazbVetaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “kvalv“, musí být z číselníku “NCLPKTV“, položka “klic“Error
1001pokud je vyplněn “klicv“, musí být z číselníku “NCLPPOL“, položka “klic“Error

ncmpspmVetaType

IdDatumPopisLevel
1000pokud je vyplněn “klicsyst“, musí být z číselníku “NCLPSYST“, položka “klic“Error

default

IdDatumPopisLevel
1Blok definovaný mimo DS4 není validovánInfo